Ugovor korisnika

MyBB nudi usluge onim klijentima I organizacijama koje pristaju na sve gore navedene uslove. Svi ti uslovi su neophodni ali ne sveobuhvatni. Mi imamo pravo da odbijemo ili ukinemo usluge bilo kom korisniku po našem sopstvenom nahođenju.

Korisnik se slaže da je korišćenje foruma na sopstveni rizik. Forum je ponuđen “takav kakav ga vidite”, bez ikakvih garancija.

MyBB administracija nije odgovorna za sadržaj I korisnike foruma.

MyBB administracija ne daje nikakve garancije koje se tiču tačnosti, korektnosti, ili sveobuhvatnosti bilo koje informacije postavljene na forumima korisnika I nije odgovorna za:

  • bilo kakve greške ili netačnosti uzrokovane korišćenjem te informacije;
  • bilo kakva greška u kompjuterskoj opremi koja se desila za vreme korišćenja našeg servisa, kao i bilo kakvo kašnjenje i ometanje našeg servisa;
  • bilo kakav gubitak ili šteta uzrokovana od strane sadržaja ili usluga od strane naših korisnika foruma.

Mišljenja i sama razmišljanja izražena na našim forumima od strane korisnika naših foruma ne znače obavezno i gledište MyBB administracije.

MyBB ima za pravo da spreči neprikladno korišćenje usluge, uključujući i sprečavanje dostupnosti servera i brisanje postavljene informacije.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve njegove aktivnosti koje se dešavaju pod njegovim ili njenim korisničkim imenom i lozinkom na njegovom ili njenom forumu koji je u posedu MyBB.

Korisnik se slaže da ne koristi usluge MyBB u svrhe suprotne pravnom sistemu Rusije i koje krše poverljivost informacija ili izazivaju kvar na sistemu. U slučaju kršenja ovih obave, bilo koji podaci korisnika mogu biti obrisani bez prethodnog upozorenja.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sve informacije koje je postavio lično ili za informacije drugih korisnika u granicama njegovog odnosno njenog foruma. MyBB nije odgovoran za informacije postavljene na korisničkim forumima od strane korisnika usluga ili drugih.

MyBB ne prihvata bilo kakve odgovornosti za prekid usluga. MyBB ne garantuje da usluga neće biti prekinuta, da usluga nema grešaka ili da će greške biti ispravljene.

MyBB striktno zabranjuje:

  • Postavljanje (tako da je moguće pristupiti spolja) bilo kakvog sadržaja koji je povezan sa (ali nije ograničen samo na) dečiju golotinju/pornografiju/erotiku, kao i linkove ka takvim izvorima.
  • Pozivanje na kriminalne radnje i kršenje zakona Ruskog pravnog sistema
  • Psovke i bogohuljenje.
  • Mržnju ili izjavljivanje neprijateljstva prema osobama, grupama i organizacijama.

Forum može biti obrisan zbog ovih prekršaja bez prethodnog upozorenja.

MyBB ima pravo (ali ne i obavez) da obriše forum u kojem ništa nije okačeno ili napisano u periodu od godinu dana.

MyBB ima priliku da hostuje besplatne forume za korisnike preko sponzorskih reklama. Dakle, zadržavamo pravo da postavimo reklame na vaš forum u formi banera i reklama bez obzira na sadržaj vašeg foruma.

MyBB ima pravo da promeni karakteristike vašeg foruma zarad banerskog reklamiranja.

MyBB nije u obavezi da se pravda treće-partijskim korisnicima u situacijama u kojima su autorska prava prekršena trećepartijskim korisnicima od strane korisnika.

Korisnik kao administrator foruma se slaže da njegov forum neće posedovati materijal koji podleže autorskim pravima od strane treće-partijskih korisnika.

Sve MyBB sistemske usluge su dostupne u obliku u kojem su razvijene. Korisnik ne može da pridobije MyBB ažuriranje ili promeni uslugu u skladu sa njegovim/njenim ličnim željama.

Svaki korisnik MyBB besplatnih foruma se automatski pretplaćuje na vesti o uslugama sa ne više od jednog maila nedeljno.

Trenutni uguvori mogu se jednostrano promeniti od strane MyBB. Korisnik će u kratkom roku biti obavešten o ovim promenama.

Kreiranjem MyBB besplatnog foruma u potpunosti prihvatate ugovor. Svako dobro, MyBB Administracija.