Partner Program

MyBB nudi usluge onim klijentima I organizacijama koje pristaju na sve gore navedene uslove. Svi ti uslovi su neophodni ali ne sveobuhvatni. Mi imamo pravo da odbijemo ili ukinemo usluge bilo kom korisniku po našem sopstvenom nahođenju.

MyBB nije odgovoran za bilo kakve greške u vašoj kompjuterskoj opremi , gubitka ili štete koja je nastala u toku pružanja naših usluga, kao i usled kašnjenja ili nekih disfunkcijapri pružanju usluga

Svi MyBB sistemski servisi su Vam pruženi u formi u kojoj su i nastali, Partner ne može zahtevati od MyBBa da nadogradi ili promeni dostavu servisa prema njegovim/njenin sopstvenim potrebama

Svaki klijent, partner, dobija njegov ili njen lični veb sajt i 50% banner impression na forumima sa opcijom da mogu da prodaju reklame.

MyBB ima pravo da promeni neke stavke kada je u pitanju reklamiranje na forumima.

Korisnički ugovor se odnosi na sve osobe koje kreiraju forum na MyBB platformi.

Partner ne bi smeo da promeni tekst Korisničkog Ugovora na ovom sajtu na bilo koji način.

Partner pristaje na prosleđivanje bilo kakvih žalbi putem emaila na

Svaki MyBB partner se automatski pretplaćuje na vesti o uslugama sa ne više od jednog maila nedeljno.

Trenutni uguvori mogu se jednostrano promeniti od strane MyBB. Partner će u kratkom roku biti obavešten o ovim promenama.

Postajanjem MyBB partnera Vi se u potpunosti prihvatate ovaj Ugovor. Svako dobro, MyBB Administracija.

Kreirajte svoj vlastiti forum hosting